Wat gaat vooraf aan de cardiotest?

Voorafgaand aan uw cardiotest zal u een intakegesprek en enkele lichaamsmetingen ondergaan. Dit stelt onze coach in staat om zicht te krijgen op uw persoonlijke situatie, eventuele gezondheidsproblemen waarmee rekening moet worden gehouden, uw toekomstige doelen, … De lichaamsmetingen geven daarnaast objectief de beginsituatie weer. Iedereen, ongeacht de (on)getraindheid en/of leeftijd, kan deze metingen en testen met goed gevolg afleggen. Aansluitend aan de lichaamsmetingen wordt de cardiotest afgenomen. Deze twee zaken vormen de basis en stellen ons in staat om een duurzame en persoonlijke coaching te kunnen garanderen.